Renovatie

Renovatie vindt meestal plaats in een bestaande situatie en vergt (mede) daardoor niet alleen een hoog deskundigheidsniveau maar ook aandacht voor de bewoners en hun elk afzonderlijke situatie.

Hoekstra & Westra Totaalbouw BV heeft veel ervaring met diverse (seriematige) renovatieprojecten.

Door goed te plannen, kunnen we het bouwproces zo optimaal mogelijk laten verlopen.