Renovatie

Renovatie vindt plaats in een bestaande situatie en vergt (mede) daardoor een hoog deskundigheidsniveau. Hoekstra & Westra Totaalbouw BV heeft ervaring met diverse renovatieprojecten, waardoor u bij ons zeker bent van een feilloos resultaat.

Door goed te plannen, kunnen we het bouwproces zo optimaal mogelijk laten verlopen.